Mercedes-Benz

Sprinter Skrinove vozidlo 317

Identifikačné číslo
7358010175
Cena
58 900 € s DPH
Možnosť odpočtu DPH: Áno
Novéstatus
karoséria
Zadnýpohon
Manuálnaprevodovka
Dieselpalivo
10,1 l/100kmspotreba
125 kW / 170 konívýkon
1950 cm3zdvihový objem
263 g/kmemisie CO2 kombinované
W1V3KCFZ0RP669686číslo karosérie (VIN)

Výbava vozidla Sprinter Skrinove vozidlo 317

Šedá - modrošedáexteriér
Látkainteriér

Štandardná výbava

804 CY X3/1
A50 Predn? n?prava so zv??enou nosnos?ou
AR2 Prevodov? pomer i = 3,923
CB7 Stabiliz?cia stupe? I
CW2 Bez zn??enia vozidla
D03 Vysok? strecha
D50 Pevn? plechov? deliaca stena
ED4 ?tartovacia bat?ria 12V/95Ah
ES0 Kontakt ?tartovania z cudzieho zdroja
EW6 Pred-in?tal?cia ? slu?by poskytovan? na dia?ku
EY5 Syst?m n?dzov?ho volania Mercedes-Benz
EY6 Poruchov? mana?ment
F68 Vonkaj?ie sp.zrkadlo vyhrievan?, el. nastavite?n?
FF5 Odkladac? priestor nad ?eln?m sklom
FJ4 Odkladacia schr?nka v spodnej ?asti kab?ny
GD8 6-st. manu?lna prevodovka ECO Gear
IG4 Standard
IG5 Basic
J10 Tachometer v km
J55 Signaliz?cia nezap.bezp.p?sov, spolujazdec
J58 Varovn? sign?l pre bezp.p?s vodi?a
J65 Ukazovate? vonkaj?ej teploty
JA8 Asistent bo?n?ho vetra
JH3 Komunika?n? modul (LTE) pre digit?lne slu?by
K13 Palivov? n?dr? 71 l
KP7 4.gener?cia emisn?ho syst?mu SCR
L94 Vynechanie parkovac?ch svetielLA2 Asistent automatick?ho riadenia osvetlenia vozidla
LB1 Bo?n? osvetlenie
LB5 3.brzdov? svetlo
LE1 Adapt?vne brzdov? svetlo, blikaj?ce
M40 Gener?tor 14 V/200 A
M72 Vozidlo certifikovan? pre vyu?itie biopal?v
MJ8 ECO funkcia Start-Stop
MT6 Emisn? norma Euro 6d N1 sk.III / N2
MU5 Motor OM 654 DE 20 LA 125kW (170k)
P48 Lapa?e ne?ist?t vzadu
Q11 V?stu? pozd??neho nosn?ka
R65 Dr?iak rezervy pod r?mom
R87 Rezervn? koleso
RD9 Pneumatiky bez ozna?enia
RH2 Pneumatiky 235/65 R16 C
RM7 Letn? pneumatiky
RR0 Pneumatiky s optimalizovanou odolnos?ou
RS3 Oce?ov? disky 6,5Jx16
S23 Dvojsedadlo spolujazdca (pevn?)
SA5 Airbag vodi?a
T16 Prav? posuvn? dvere
T77 Madlo na posuvn?ch dver?ch ?lo?n?ho priestoru
VF7 L?tka Maturin ?ierna
XC9 COC Certifik?t
XG7 Bez zv??enia za?a?enia/zn??enia hmotnosti 3 500 kg
XM1 Odhlu?nenie
XQ1 VIN k?dovan? ?daje vozidla s kontroln?m ??slom
XR2 ?t?tky / n?pisy slovenskyXW9 Kontroln? k?d, zmena WLTP
XY4 Modelov? rok 4
XZ0 Modelov? gener?cia 0
Y43 Hydraulick? zdvih?k
Z1N Registr?cia N1
Z2E N?rodn? verzia pre E? - EFTA
Z4V V?roba D?sseldorf
Z52 ECE verzia
Z74 Karos?ria ? dodato?n? opatrenia
Z75 Zosilnen? karos?ria

Doplnková výbava

C6L Multifunk?n? volant
CL1 St?pik riadenia v??kovo a pozd??ne nastavite?n?
CN2 Mrie?ka chladi?a vo farbe vozidla
E1B Priestor na smartf?n vr. bezdr?tov?ho nab?jania
E1D Digit?lne r?dio (DAB)
E3M Multimedi?lny syst?m MBUX so 7 c?lov?m dotykov?m displejom
F1K H??ik na ?aty v kab?ne vodi?a
F64 Vonk.sp?tn? zrkadlo elektrick?, sklopn?
FF4 Odkladacia schr?nka na stropnom ?al?nen?
FJ1 Odkl?pacia priehradka pod predn?m oknom
FJ5 Kryt pre ?lo?n? priestory v?avo a vpravo
FK3 Pochromovan? kryt chladi?a
FR8 C?vacia kamera
H16 Vyhrievanie sedadla vodi?a
H1I Vzduchov? d?zy s ?alek?m dosahom na pr?strojovej doske
HH9 Klimatiz?cia TEMPMATIC s poloautomat.regul?ciou
JA7 Asistent m?tveho uhla
JF1 Stiera?e ?eln?ho skla s da??ov?m sn?ma?om
L13 Hmlov? svetlomety s odbo?ovacou funkciou
L22 Koncov? svetl? ?iasto?ne LED
LG7 LED svetlomety
MS1 Tempomat
OTHER
S22 Opierka ruky pre vodi?aS28 Lak?ov? opierka vo dver?ch vodi?a a spolujazdca
SB1 Komfortn? sedadlo vodi?a
T75 Madl? na dver?ch vodi?a a spolujazdca
V07 ?al?nenie zadnej steny kab?ny vodi?a
V43 Dreven? podlaha
V94 Kan?l vedenia na bo?nej stene
V95 K?belovod na zadnom port?li
VA3 Oblo?enie bo?n?ch stien n?kladn?ho priestoru
W54 Zadn? dvere,dvojkr?dlov?, otvorenie-po bo?n? stenu
W73 N?stupn? schod?k vzadu

Doplňujúce infomácie

Informácie o vozidle vrátane ich cien nemusia byť úplné a záväzné. Za účelom získania záväznej ponuky kontaktujte príslušného predajcu vozidla vyplnením nezáväznej rezervácie vozidla.

Váš predajca

Mgr. Karin Hoghová

Predajca vozidiel

Telefón: ​+421 434 245 552

Mobil: +421 905760513

E-mail: k.hoghova@motorr.sk

Mgr. Milan Hanák

Predajca vozidiel, produktový expert

Mobil: +421 918 760 191

E-mail: m.hanak@motorr.sk

Ján Ďurkovič

Vedúci predaja

Telefón: ​+421 434 245 552

Mobil: +421 905 681 769

E-mail: j.durkovic@motorr.sk

Mám záujem o toto vozidlo

* vyplnenie polí je povinné